• Właściwości przerobowe kauczuków i mieszanek
 • Właściwości wytrzymałościowe gumy
 • Podstawowe właściwości fizyczne gumy
  twardość, gęstość, elastyczność, ścieralność
 • Badanie odporności na działanie cieczy (paliwa, oleje)
 • Badanie odporności na działanie ciepła (przyspieszone starzenie) oraz działanie ozonu
 • Badanie odporności na działanie niskiej temperatury
 • Badanie tłumienia i relaksacji
 • Badanie przyczepności kordu do gumy
 • Opracowanie wymagań technicznych dla technicznych artykułów gumowych
 • Opracowanie i adaptacja nowych metod badań gumy i wyrobów gumowych w zależności od potrzeb i na życzenie Klienta
Badane materiały:
 • Kauczuki naturalne i syntetyczne
 • Mieszanki gumowe, wulkanizaty i wyroby gumowe
Metodyka badań:
 • Badania wykonywane są za pomocą specjalistycznych urządzeń do badania kauczuków, mieszanek gumowych i gumy według norm krajowych i zagranicznych oraz procedur własnych, jak również według wymagań Klienta.

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: