na zgodność z wymaganiami norm przedmiotowych (krajowych i zagranicznych)
 • Polimery, kauczuki syntetyczne oraz kauczuk naturalny
 • Siarka
 • Plastyfikatory, zmiękczacze, oleje
 • Stabilizatory, przeciwutleniacze, antyozonanty
 • Woski, parafiny, stearyna
 • Przyspieszacze i aktywatory wulkanizacji
 • Napełniacze sadzowe: sadze
 • Napełniacze mineralne: krzemionka, kaolin, kreda (węglany), tlenki metali
Badania gumy i wyrobów z gumy
 
Badane materiały
 • Guma, wulkanizaty z kauczuku naturalnego i kauczuków syntetycznych
 • Artykuły gumowe stosowane w kontakcie z produktami spożywczymi
 • Wyroby gumowo-tekstylne
 • Mieszanki i granulaty gumowe
Rodzaj badań
 • Właściwości fizyczne/wytrzymałościowe gumy
 • Odporność gumy na temperaturę i różne media

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: