W Oddziale Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie zainteresowane osoby, poszukujące nowych rozwiązań, mogą uzyskać odpłatnie fachowe porady w zakresie technologii i stosowania wyrobów gumowych w szczególności:

  • uruchomienia produkcji wyrobów gumowych
  • porady w sprawie stosowania surowców i receptury mieszanek gumowych oraz konstrukcji oprzyrządowania
  • poprawy jakości wyrobów
  • zwiększenia efektywności produkcji
  • informacji kto, gdzie i co produkuje z gumy
  • zagospodarowania odpadów gumowych

Ceny świadczonych usług są umowne, negocjowane z klientem.
Termin konsultacji najlepiej uzgodnić telefonicznie.  (Zobacz „Kierownictwo ”)

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: