Instytut IMPiB, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie oferuje odpłatnie następujące monografie o tematyce związanej z aktualnymi problemami i kierunkami prac badawczych w branży gumowej: 

 • "Piroliza zużytych wyrobów gumowych źródłem węglowego surowca wtórnego" Autorzy: Urszula Ostaszewska, Cezary Dębek, Jacek Magryta - IIMPiB Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie; cena 50 zł
 • "Rubber Powder And Its Application To Elastomers" Autorzy: Dariusz M. Bieliński, Jan Mężyński, Marta Tomaszewska, Aleksandra Hassa-Żałoba - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników; cena 50 zł
 • "Kompozycje napełniaczy mineralnych do gumowych wyrobów wytłaczanych" Autor: Cezary Dębek - IIMPiB Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie; cena 40 zł
 • "Badania nad opracowaniem procesu wytwarzania nanokompozytów elastomerowych z zastosowaniem kompatybilizatorów" Autorzy: Teresa Kleps, Małgorzata Piaskiewicz, Teresa Parys; ISBN 978-83-933633-3-9, 2011. IIMPiB Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, Politechnika Łódzka - Instytut Technologii Polimerów i Barwników; cena 40 zł
 • "Tribologia elastomerów i gumy z perspektywy inżynierii materiałowej" Autor: Dariusz M. Bieliński - IIMPiB Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, Politechnika Łódzka - Instytut Technologii Polimerów i Barwnikow; cena 60 zł
 • "Tlenek cynku w mieszankach kauczukowych" Autorzy: Leszek Pyskło, Wanda Parasiewicz, Piotr Pawłowski, Karol Niciński - Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil"; cena 49 zł
 • "Elastomery i przemysł gumowy"Praca zbiorowa pod redakcją Wandy Parasiewicz - Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil" i Władysława M. Rzymskiego - Politechnika Łódzka; cena 80 zł
 • "Napełniacze węglowe we wzmacnianiu elastomerów" Autorzy: Jacek Magryta, Cezary Dębek, Krzysztof Potocki, Kinga Makuła - Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil"; cena 42 zł
monogr2-2015-m monogr1-2015-m monogr1-2014-m monogr1-2012-m
monogr1-2009-m monogr1-2007-m monogr1-2006-m monogr2-2006-m

 

 • "Wpływ polimerów o budowie makropierścieniowej na stabilność termiczną kauczuków dienowych" autorstwa: Teresy Kleps, Małgorzaty Piaskiewicz, Ludomira Ślusarskiego; 1998; format A4, 41 str., poz. lit. 39; cena 50 zł
 • "Możliwości wykorzystania ligniny odpadowej jako promotora adhezji materiał tekstylny-guma" autorstwa: Małgorzaty Piaskiewicz, Marii Rajkiewicz, Teresy Kleps, Mieczysława Gęsiaka; 1999; format A4, 84 str., poz. lit. 26; cena 40 zł
 • "Doskonalenie warunków higienicznych pracy w przemyśle gumowym" autorstwa: Wandy Parasiewicz; 2000; format A4, poz. lit. 22; cena 70 zł
 • "Problem rakotwórczych N-nitrozoamin w przemyśle gumowym" autorstwa: Teresy Kleps, Teresy Parys, Leszka Pyskło, Marii Rajkiewicz; 2000; format A4, 24 str., poz. lit. 5; cena 50 zł
 • "Recycling of Scrap Tyres and other Waste Rubber" autorstwa: Leszka Pyskło, Wandy Parasiewicz; 2000; format A4, 23 str., poz. lit. 12; cena 50 zł
 • "Recykling zużytych opon" autorstwa: Leszka Pyskło, Wandy Parasiewicz; listopad 2001; format A4, 56 str., poz. lit. 56, cena 120 zł

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: