Szanowni Państwo,

   na rynku wydawniczym znajduje się niewiele pozycji w języku polskim związanych, choćby fragmentarycznie, z technologią gumy. Brak jest książki, która stanowiłaby kompendium najnowszej wiedzy na ten temat.
    O zapotrzebowaniu na tego typu wydawnictwa świadczą pytania  kierowane do nas ze strony wielu firm branży gumowej, szczególnie nowo powstałych, oraz powodzenie jakim cieszyły się ostatnie egzemplarze poradników "Guma - Poradnik inżyniera i technika" wydanych w latach 1973 i 1981.

    Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom z przyjemnością proponujemy "Poradnik technologa gumy"

poradnik
Książka stanowi polski przekład "Rubber Technologist's Handbook", wyd. RAPRA Technology Limited, pod red. J.R. White i S.K. De; I wydanie w 2001 r.
Poradnik omawia podstawy technologii gumy i najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. W czternastu poprzedzonych wstępem rozdziałach zawiera obszerne informacje nt. kauczuku naturalnego i kauczuków syntetycznych, elastomerów termoplastycznych, napełniaczy, dodatków do mieszanek gumowych, projektowania procesów technologicznych i wyrobów, mieszania, metod badań, technologii opon, zastosowania wyrobów gumowych w motoryzacji, konstrukcjach itp., trwałości wyrobów i recyklingu zużytej gumy.
Autorami poszczególnych działów są znani światowi specjaliści z branży gumowej, a tłumaczami polskiego wydania pracownicy Instytutu Przemysłu Gumowego "Stomil".
Książka ukazała się w polskiej wersji w czerwcu 2003 r. Format 255 x 190, sztywna oprawa, objętość 552 strony; cena 157 zł 50 gr (w tym 5% podatku VAT).


Dodatkowych informacji udziela
Urszula Pawłowska (zobacz „Zakres działalności ”)


Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: