Zakład Badawczy Kompozytowych Materiałów Elastomerowych

tel.: (22) 723-60-20 wew. 251
fax: (22) 723-71-96
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PRACOWNICY ZAKŁADU

dr inż. Cezary Dębek, kierownik
mgr Urszula Pawłowska
dr inż. Robert Stępkowski
dr inż. Dominik Kowalczyk
mgr inż. Kazimierz Dąbrowski
dr inż. Katarzyna Rucińska

 

 GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ

1. Właściwości funkcjonalne materiałów polimerowych:

- odporność na starzenie, pęcznienie w paliwie i działanie czynników zewnętrznych,

- tarcie i zużycie ścierne,

- odporność na palenie,

- właściwości bakterio- i grzybobójcze,

- właściwości dynamiczne.

2. Materiały polimerowe do zastosowań specjalnych:

- magnetoreologiczne elastomery (MRE),

- materiały o podwyższonej stabilności termicznej i trudnopalne,

- kompozyty ścierne i cierne,

- uszczelnienia bezsmarowe dla lotnictwa,

- uszczelnienia dla przemysłu motoryzacyjnego odporne na działanie biopaliw,

- materiały dla energetyki jądrowej,

- silikonowe kompozyty ceramizujące,

- barierowe kompozyty elastomerowe,

- kompozyty polimerowe w technice medycznej,

- kompozyty tkaninowo-elastomerowe,

- nanokompozyty elastomerowe, w tym kompozyty grafenowe.

3. Recykling wyrobów gumowych:

- piroliza zużytych opon i innego złomu gumowego,

- waloryzacja produktów pirolizy,

- wykorzystanie sadzy i oleju popirolitycznego w technologii gumy, tworzyw, farb,

- projektowanie kompozytów na bazie surowców wtórnych z recyklingu materiałowego,

- elastomery na bazie surowców wtórnych do dyssypacji energii udarowej,

- niepalne i trudnopalne kompozyty elastomerowe z surowców wtórnych,

- elastomery recyklingowe do dźwięko- i wibro- izolacji w drogownictwie kołowym i szynowym,

- otrzymywanie elastomerowych kompozytów recyklingowych metodami ciągłymi,

- aktywacja granulatów gumowych,

- zastosowanie regeneratów i granulatów gumowych w technologii asfaltów.

4. Inżynieria powierzchni materiałów polimerowych i ich komponentów:

- modyfikacja polimerów metodą bombardowania jonowego,

- modyfikacja chemiczna gumy,

- modyfikacja powierzchni napełniaczy metodami obróbki chemicznej i polimeryzacji plazmowej.

5. Przetwórstwo materiałów polimerowych:

- optymalizacja parametrów przetwórstwa,

- nisko-energetyczne przetwórstwo,

- sporządzanie kompozytów żywiczno-elastomerowych metodą ciągłą,

- powlekanie tkanin dyspersjami wodnymi, roztworami, pastami, żywicami,

- otrzymywanie prepregów żywiczno - szklanych / kevlarowych,

- sporządzanie mieszanki kauczukowej w procesie ciągłym.

 

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (od 2012)

1. U. Ostaszewska, D. Pieczyńska, D.M. Bieliński, J. Jagielski „Modyfikacja polimerów za pomocą bombardowania jonowego. Cz. II. Modyfikacja funkcjonalnych właściwości gumy”, Polimery 2012, 57, 40.
2. D.M. Bieliński „Zastosowanie techniki nanoindentacji w badaniach materiałów polimerowych”, Przemysł Chem. 2012, 91, 1492.
3. D.M. Bieliński, U. Ostaszewska, M. Tomaszewska, M. Siciński, J. Jagielski „Modyfikacja tribologicznych właściwości elastomerów metodami inżynierii materiałowej”, Przemysł Chem. 2012, 91, 1498.
4. M. Sobczak, C. Dębek, E. Olędzka, G. Nałęcz-Jawecki, W. L. Kołodziejski, M. Rajkiewicz „Segmented Polyurethane Elastomers Derived from Aliphatic Polycarbonate and Poly(ester-carbonate) Soft Segments for Biomedical Applications”, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2012, 18, 3904-3913.
5. D.M. Bieliński, G. Parys, H. Szymanowski „Plazmochemiczna modyfikacja powierzchni sadzy jako napełniacza mieszanek gumowych”, Przemysł Chem. 2012, 91, 1508.
6. C. Dębek „Właściwości dynamiczne (nano)kompozytów NBR z montmorylonitem interkalowanym polimerem wodorozpuszczalnym”, Przemysł Chem. 2012, 91, 1524.
7. C. Dębek, M. Rajkiewicz „Właściwości mechaniczne i morfologia kompozytów termoelastoplastów z montmorylonitem modyfikowanym polimerem rozpuszczalnym w wodzie”, Przemysł Chemiczny 2012, 91, 1528.
8. K. Potocki „Wpływ modyfikacji sadzy silanami i aminą na właściwości fizyczne wulkanizatów NBR”, Przemysł Chem. 2012, 91, 1605.
9. M. Rajkiewicz, L. Ślusarski „Wielowarstwowe wyroby tkaninowo – gumowe”, Przemysł Chem. 2012, 92, 1608.
10. D.M. Bieliński, D. Pieczyńska, U. Ostaszewska, J. Jagielski „Modification of Rubber by Ion Bombardment”, Nucl. Instr. Meth. 2012, B 282, 141.
11. D. Bieliński, U. Ostaszewska, M. Tomaszewska, M. Siciński, J. Jagielski „Modyfikacja tribologicznych właściwości elastomerów metodami inżynierii materiałowej”, Przemysł Chemiczny; , 2012, 8, s. 1498-1506.
12. D.M. Bieliński, A. Stępkowska „Mechanical properties and friction of rubber vulcanizates: Aspects of crosslink structure”, Arch. of Civil Mech. Eng. 2013, 13, 192.
13. J. Jagielski, U. Ostaszewska, D.M. Bieliński, A. Piątkowska, M. Romaniec „Structural and Functional Properties of Ion Beam Modified Elastomers”, Acta Phys. Pol. A 2013, 123, 888.
14. J. Bednarz, C. Dębek, K. Kobus „Zastosowanie kompozytów elastomerowych do tłumienia drgań materiałowych”, Technika Transportu Szynowego, nr 10, s. 2149–2158, 2013.
15. M. Sobczak, C. Dębek, E. Olędzka, R. Kozłowski, „Polymeric systems of antimicrobial peptides - strategies and potential applications” Molecules 2013, 18 (11), 14122-14137.
16. J. Kolmas, M. Sobczak, E. Olędzka , G. Nałęcz-Jawecki, C. Dębek, „Synthesis, characterization and in vitro evaluation of new composite bisphosphonate delivery systems”, International Journal of Molecular Sciences, International Journal of Molecular Sciences, 15, 16831-16847, 2014
17. W. Głuszewski, Z. Zagórski, Maria Rajkiewicz „Synergistic effects in the processes of crosslinking of elastomers”, Radiation Physics and Chemistry, 2014, 94, s. 36-39.
18. W. Głuszewski, Z. Zagórski, Maria Rajkiewicz „Protective effects in radiation modification of elastomers”, Radiation Physics and Chemistry, 2014, 105 s. 53-56
19. M. Sobczak, J. Kolmas, E. Olędzka, C. Dębek „Badania nad nowymi biodegradowalnymi kompozytowymi systemami dostarczania bisfosfonianów” / „Development of new biodegradable composite delivery systems of bisphosphonates”,  Engineering of Biomaterials/Inżynieria Biomateriałów, 2014, vol 17, 43-45.
20. U. Piotrowska, M. Sobczak, C. Dębek „Biodegradowalne poliuretanowe nośniki citropiny, badania fizykochemiczne i biologiczne / Biodegradable polyurethane carriers of citropin – preparation, physicochemical and biological characterization”, Engineering of Biomaterials/Inżynieria  Biomateriałów, 2014, 124, 29-35.
21. D. Bieliński, U. Ostaszewska, J. Jagielski „Application of ion bombardment to modify tribological properties of elastomers”, Polimery; 2014, 59, 5, s. 54-57.
22. M. Sobczak, W. Kamysz, W. Tyszkiewicz, C. Dębek, R. Kozłowski, E. Olędzka, U. Piotrowska, G. Nałęcz-Jawecki, A. Plichta, D. Grzywacz, E. Furtak „Biodegradable macromolecular conjugates of citropin: Synthesis, characterization and in vitro efficiency study”, Reactive & Functional Polymers 83 (2014) 54–61.
23. S. Szweda, J. Markowicz, M. Żołnierz, C. Dębek, A. Wasilewicz, „Wyznaczanie skali podobieństwa energii sprężystej przejmowanej przez sztuczne dno szybu”, Maszyny Górnicze, 2, 9-13, 2015.
24. P. Skalski, C. Dębek „Storage and loss modulus investigations of magnetorheological elastomers”, Logistyka, 3, 4408-4412, 2015.
25. P. Skalski, C. Dębek „Badania magnetyczne elastomeru magnetoreologicznego”, Logistyka, 3, 4403-4406, 2015.
26. C. Dębek, J. Walendziewski „Hydrorefining of oil from pyrolysis of whole tyres for passenger cars and vans”, Fuel, 159 (2015) 659-665.

 

 MONOGRAFIE (od 2012)

1. U. Ostaszewska, C. Dębek, J. Magryta „Piroliza odpadów gumowych źródłem węglowego surowca wtórnego” Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń 2014, ISBN 978-83-63555-42-9.
2. Cezary Dębek, „Kompozycje napełniaczy mineralnych do gumowych wyrobów wytłaczanych”, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń 2014, ISBN  978-83-63555-30-6.
3. Dariusz M. Bieliński, Jan Mężyński, Marta Tomaszewska, Aleksandra Hassa-Żałoba “Rubber Powder and its appliacation to elastomers”, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,  Toruń 2015, ISBN 978-83-63555-43.

 

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE (od 2012)

1. „Mieszanki kauczukowe i kompozyty polimerowe zawierające odpady gumowe modyfikowane i dewulkanizowane metodą ciągłą w wytłaczarce dwuślimakowej – właściwości i możliwości wykorzystania” - projekt B-R (zakończony).
2. „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji nisko ciernych uszczelnień ruchowych do zastosowań specjalnych”, projekt Inicjatywa Technologiczna I (zakończony).
3. „Badania nad technologią krakingu pirolitycznego i jego produktami” - POIG, współpraca z firmą Eco-LOGIC (zakończony).
4. „Silikonowe kompozyty ceramizujące na osłony kabli elektrycznych” - projekt POIG, współpraca z AGH i Politechniką Łódzką (zakończony).
5. „Powlekanie tkanin bawełnianych syntetycznymi wodnymi dyspersjami polimerowymi”, projekt celowy NOT (zakończony).
6. „Synergiczne układy sieciowania elastomerów” - projekt badawczy własny, współpraca z IChTJ (zakończony).
7. „Zastosowanie efektywnych biocydów, w tym peptydów przeciwdrobnoustrojowych jako biobójczych komponentów tworzyw i materiałów powłokowych w celu polepszenia właściwości środków ochrony przed skażeniami”, projekt B-R. (zakończony).
8. „Analiza zamienności kancerogennych plastyfikatorów DAE olejami nowej generacji TDAE i MES zgodnymi z dyrektywa UE 2005/69/W”, projekt B-R (zakończony).
9. „Nowoczesna, trudnopalna i ergonomiczna kamizelka balistyczna skrytego noszenia”, projekt B-R specjalny, współpraca z „MORATEX” (zakończony).
10. „Wsparcie ochrony praw własności wynalazku ‘Skład i sposób wytwarzania silikonowych kompozytów ceramicznych ‘” WND POiG (zakończony).
11. „Elastomerowe warstwy tłumiące w sztucznych dnach szybów górniczych”. PBS I (zakończony).
12. „Zaawansowane uszczelnienia połączeń ruchomych na bazie kompozytów elastomerowo-grafenowych ”, PBS III (w trakcie realizacji).

 

WYBRANE KOMERCYJNE PRACE BADAWCZE (od 2012)

1. Zlecenie pracy badawczo – rozwojowej „Badania możliwości zastosowania oleju i sadzy popirolitycznej jako napełniacza w mieszankach kauczukowych dla przemysłu gumowego”.
2. Zlecenie pracy badawczo-rozowojowej „Przygotowanie i nadzorowanie produkcji surowców stosowanych w przemyśle gumowym a w szczególności napełniacza sadzowo-mineralnego i przedmieszek” zlecenie w ramach projektu PARP (w trakcie realizacji).
3. Zlecenie pracy badawczo-rozowojowej „Prace wstępne dotyczące powlekania tkanin na nośniku poliestrowym pastą PVC”.
4. Zlecenie pracy badawczo-rozowojowej „Opracowanie procesu technologicznego na produkcję tyczek sadowniczych oraz mieszanki gumy recyklingowej potrzebnej do wytworzenia produktu”.
5. „Opracowanie technologii wykonania mieszanek kauczukowych, analizę właściwości  mieszanek oraz właściwości wulkanizatów o twardościach 50-60 oShA oraz 80-85 oShA a także wykonanie kilka sztuk wyrobów na powierzonej formie”.
6. Zlecenie komercyjne „Analizy i oceny sadzy popirolitycznej w zastosowaniu jako napełniacz”.
7. „Badania surowego i uzdatnionego węgla popirolitycznego” , w ramach projektu POIG
8. Zlecenie komercyjne „Innowacyjne materiały elastomerowe odbijające promieniowanie radarowe”.
9. „Opracowanie mas elastomerowych o podwyższonej odporności na wysokie temperatury” w ramach projektu POiG.

 

WYBRANE PATENTY I WNIOSKI PATENTOWE (od 2012)

1. C. Dębek, M. Lipińska, M. Zaborski „Sposób kompatyblizacji mieszaniny kauczuku polarnego z kauczukiem niepolarnym”, PL 212503 (B1).
2. C. Dębek, K. Potocki „ Napełniacz do wytwarzania mieszanek gumowych”, PL213434 (B1).
3. U. Ostaszewska, P. Soroka „Mieszanki gumowe z napełniaczami węglowymi", P. 396826.
4. R. Anyszka, D.M. Bieliński, Z. Pędzich „Sposób otrzymywania kompozytu ceramizującego”, P. 402812.
5. D.M. Bieliński, J. Jagielski, U. Ostaszewska, L. Lipińska „Sposób wytwarzania kompozytu elastomerowo-grafitowego lub elastomerowo-grafenowego oraz kompozyt elastomerowo-grafitowy lub elastomerowo-grafenowy wytworzony tym sposobem”, P. 398997.
6. D.M. Bieliński, R. Anyszka, Z. Pędzich, J. Dul „Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych”, P. 398214.
7. C. Dębek „Sposób otrzymywania montmorylonitu interkalowanego polimerami rozpuszczalnymi w wodzie”, PL400170 (A1).
8. C. Dębek, J. Adamczyk, J. Targosz „Mieszanka do wytwarzania materiałów wibroizolacyjnych do zabezpieczania dróg szynowych i kołowych”, PL404772 (A1).
9. C. Dębek, A. Wasilewicz „Materiał tłumiący przeznaczony na warstwy tłumiące w linowych pomostach bezpieczeństwa”, „Suppressing material, intended for layers in the safety cable platforms", PL405751 (A1).
10. C. Dębek „Dwumasowe koło zamachowe z elastomerowym tłumikiem drgań skrętnych”, P. 408217.
11. C. Dębek, J. Adamczyk, J. Targosz „Mixture for the production of vibroisolation materials to protect railways and roads”, PCT/PL2014/000078.
12. C. Dębek, A. Wasilewicz „Linowy pomost bezpieczeństwa z ciernym systemem dyssypacji energii uderzenia”, P. 409929.
13. C. Dębek, U. Ostaszewska, „Mieszanka na bazie surowców odpadowych i wtórnych do otrzymywania gumy twardej oraz jej zastosowanie”, P. 410607.
14. C. Dębek „Sposób otrzymywania kompozytu na bazie granulatów gumowych”, P. 412068.
15. C. Dębek, P. Skalski „Wieloelastomerowe kompozyty magnetoreologiczne”, P. 412907.
16. C. Dębek, A. Wasilewicz „Mieszanka na trudnopalny kompozyt elastomerowy oraz sposób jej wytwarzania”, P. 413249.
17. C. Dębek, A. Wasilewicz „Elastomerowy materiał przeznaczony na warstwy tłumiące w linowych pomostach bezpieczeństwa”, P. 408411.

 

MEDALE I WYRÓŻNIENIA NA WYSTAWACH (od 2012)

1. Cezary Dębek „Badania nad syntezą biomateriałów polimerowych”, Naukowa Nagroda Zespołowa Trzeciego Stopnia od Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za, 27.10.2014, Warszawa.
2. Srebrny medal, Cezary Dębek, Andrzej Wasilewicz, Bogusław Ryszka, Marian Sala „The safety platform with elastomeric damping layers for underground mining”, iENA International Trade Fair Ideas Inventions New Products, Nuremberg, 30.10-2.11.2014.
3. Srebrny medal, Cezary Dębek, Jan Adamczyk, Jan Targosz „Rubber-bitumen blend for railways and roads vibroisolation”, iENA International Trade Fair Ideas Inventions New Products, Nuremberg, 30.10-2.11.2014.
4. Wyróżnienie od Stowarzyszenia „Russian House for International Sceintific and Technological Cooperations” dla Cezary Dębek, Andrzej Wasilewicz, Bogusław Ryszka, Marian Sala„The safety platform with elastomeric damping layers for underground mining”, iENA International Trade Fair Ideas Inventions New Products, Nuremberg, 30.10-2.11.2014.
5. Złoty medal, Cezary Dębek, Andrzej Wasilewicz, Bogusław Ryszka, Marian Sala „The safety platform with elastomeric damping layers for underground mining”, 10th anniversary edition of TECHNICON-INNOVATIONS, the 2014 Fair of Industrial Technology, Science and Innovation, 23-24 October, Gdańsk 2014.
6. Złoty medal, Cezary Dębek, Andrzej Wasilewicz, Bogusław Ryszka, Marian Sala „The safety platform with elastomeric damping layers for underground mining”, International Warsaw Invention Show. Warsaw 14-16 October 2014.
7. Srebrny medal Cezary Dębek, Urszula Ostaszewska, Jan Adamczyk, Jan Targosz, „Rubber-bitumen blend for railways and roads vibroisolation”, International Warsaw Invention Show. Warsaw 14-16 October 2014.
8. Brązowy medal, Cezary Dębek, Andrzej Wasilewicz, Bogusław Ryszka, Marian Sala „A rope safety platform with elastomeric damping layers”, INST - Invention Show & Technomart, Tajpei, Tajwan 16-21.09.2014.
9. Nagroda specjalna od Chinese Innovation & Invention Society (Taiwan), Cezary Dębek, Andrzej Wasilewicz, Bogusław Ryszka, Marian Sala „A rope safety platform with elastomeric damping layers”, INST - Invention Show & Technomart, Tajpei, Tajwan 16-21.09.2014.
10. Brązowy medal Cezary Dębek, Jan Adamczyk, Jan Targosz, „Rubber-bitumen blend to railways and roads vibroisolation”, INST - Invention Show & Technomart, Tajpei, Tajwan 16-21.09.2014.
11. Nagroda specjalna od Asia Invention Association, Cezary Dębek, Jan Adamczyk, Jan Targosz, „Rubber-bitumen blend to railways and roads vibroisolation”, INST - Invention Show & Technomart, Tajpei, Tajwan 16-21.09.2014.

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: