Kierownik Zakładu
prof. dr hab. inż. Maria Rajkiewicz
tel: (22) 723-60-25 - 29 wew. 230
fax: (22) 723-71-96
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Specjaliści z Zakładu Badawczego Kompozytowych Materiałów Elastomerowych w sposób profesjonalny opracowują i realizują projekty badawcze, badawczo-rozwojowe, celowe, granty itd. Efektem tych prac są nowe rozwiązania technologiczne, które znajdują zastosowanie w dużych i małych przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Pracownicy zakładu angażują się w działalność upowszechniającą naukę poprzez publikacje wyników badań w czasopismach branżowych i periodykach naukowych oraz prezentację osiągnięć na międzynarodowych targach i wystawach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych.

 

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ

1. Adhezja w układach tkaninowo-gumowych

2. Biodegradowalne kompozycje polimerowe

3. Systemy biobójcze w polimerach

4. Kompozyty elastomerowe w materiałach ciernych

5. Kompozyty polimerowe w technice medycznej

6. Masy i taśmy uszczelniające

7. Piroliza opon

8. Powlekanie tkanin bawełnianych dyspersjami wodnymi

9. Barierowe kompozyty elastomerowe

10. Węże gumowe do paliw i gazów

 TEMATYKA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

 • Wodne dyspersje polimerowe w materiałach ciernych.
 • Hybrydowe sieciowanie specjalistycznych elastomerów - niekonwencjonalna metoda sieciowania (jonowa) do elastomerów specjalnych typu XNBR i XSBR.
 • Synergiczne układy sieciowania elastomerów - sieciowanie nasyconych kauczuków olefinowych i uwodornionych kauczuków butadienowo-akrylonitrylowych układem nadtlenkowo-radiacyjnym.
 • Zastosowanie plastyfikatorów estrowych nowej generacji w kompozytach polimerowych i elastomerowych - wyeliminowanie z mieszanek kauczukowych plastyfikatorów ftalowych.
 • Analiza zamienności kancerogennych plastyfikatorów DAE olejami nowej generacji TDAE i MES zgodnymi z dyrektywą UE 2005/69/W
 • Biodegradowalne kompozycje polimerowe - zastosowanie skrobi termoplastycznej do wytwarzania biodegradowalnych kompozytów w miejsce nie ulegających rozpadowi materiałów.
 • Kompozyty polimerowe w technice medycznej - termoplastyczne kompozyty polimerowe, przydatne w leczeniu schorzeń i rehabilitacji narządów ruchu.
 • Wielowarstwowe wyroby tkaninowo-gumowe - zwiększenie wytrzymałości połączenia włókien chemicznych z elastomerami.
 • Zwiększenie odporności ogumienia i zewnętrznych elementów gumowo-tworzywowych transporterów kołowych na palenie i działanie środków trujących.
 • Węże gumowe do paliw i gazów spełniające normy EN i ISO.
 • Statory do pomp przetłocznych dla przemysłu spożywczego spełniające dyrektywy europejskie - opracowana została technologia wykonania statorów do pomp.
 • Ekologiczna forma dodatków chemicznych do gumy - granulowane przyspieszacze.
 • Systemy biobójcze w w układach polimerowych.
 • Masy i taśmy uszczelniające.
 • Polimerowe koncentraty zapachowe.
 • Zagospodarowanie zużytych wyrobów gumowych, zwłaszcza opon, poprzez procesy pirolizy.
 • Technologie kompatybilizacji polimerów.
 • Kompozyty polimerowe o strukturach nanometrycznych.
 • Barierowe kompozyty elastomerowe.


PRACOWNICY ZAKŁADU KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW ELASTOMEROWYCH

dr inż. Cezary Dębek, adiunkt
tel: (22) 723-60-25 - 29 wew. 152
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdzisław Turliński
tel: (22) 723-60-25 - 29 wew. 123
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: