Kierownik Zakładu
prof. dr hab. inż. Dariusz M. Bieliński

tel.: (22) 723-60-25÷29 wew. 153
kom.: +48 694-437-708
fax: (22) 723-71-96
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ

1. Inżynieria powierzchni materiałów polimerowych i ich komponentów:
- modyfikacja polimerów metodą bombardowania jonowego,
- modyfikacja chemiczna gumy,
- modyfikacja powierzchni napełniaczy metodami obróbki chemicznej i polimeryzacji plazmowej.
2. Właściwości funkcjonalne materiałów polimerowych:
- tarcie i zużycie ścierne,
- odporność na palenie,
- odporność na starzenie, pęcznienie w paliwie i działanie czynników zewnętrznych,
- właściwości bakterio- i grzybobójcze.
3. Materiały polimerowe do zastosowań specjalnych:
- kompozyty ceramizujące,
- materiały o podwyższonej stabilności termicznej i trudnopalne,
- kompozyty ścierne i cierne,
- uszczelnienia bezsmarowe dla lotnictwa,
- uszczelnienia dla przemysłu motoryzacyjnego odporne na działanie biopaliw,
- materiały dla energetyki jądrowej.
4. Przetwórstwo materiałów polimerowych:
- optymalizacja parametrów przetwórstwa,
- niskoenergetyczne przetwórstwo,
- sporządzanie jednofazowych kompozytów żywiczno-elastomerowych metodą ciągłą,
- sporządzanie mieszanki gumowej w procesie ciągłym.
5. Recykling wyrobów gumowych:
- waloryzacja produktów pirolizy,
- wykorzystanie węgla i oleju popirolitycznego w technologii gumy,
- sporządzanie kompozytów polimerowych z udziałem recyklatu gumowego metodą ciągłą.

PATENTY (2008-2011)

1. D.M. Bieliński, J. Jagielski, D. Pieczyńska: „Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej elastomerów i gumy”. Patent PL-207440 (06.08.2010).

2. J. Dul, D.M. Bieliński, R. Stępkowski, „Sposób wytwarzania jednofazowych spoiw do produkcji materiałów ciernych i narzędzi tnących”. Zgłoszenie Patentowe P 391308 (24.05.2010).

3. U. Ostaszewska, D.M., Bieliński, J. Jagielski, „Sposób modyfikacji powierzchni elastomerów i gumy w celu poprawy wytrzymałości połączeń klejonych”. Zgłoszenie Patentowe P 392815 (02.11.2010).


 REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE (2008-2011)

1. „Poprawa stabilności termicznej i odporności gumy na działanie biopaliwa” - projekt ProInno II, 2007-2009.

2. „Opracowanie nowoczesnych napełniaczy w celu ulepszenia procesów przetwórczych i poprawy właściwości wyrobów gumowych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego i budowlanego” - projekt EUREKA, 2007-2009. 

3. „Wykonanie elementów amunicji dla wytworzenia różnych wariantów amunicji z wykorzystaniem tworzyw sztucznych”, projekt B-R, współpraca z IMP, 2008.

4. „Badania nad mieszankami gumy wypełnionej krótko ciętymi włóknami” - projekt celowy, współpraca z firmą „TEST” Systemy Uszczelniające S.J., 2008-2009.

5. „Kompozyty polimerowe nowej generacji w zastosowaniu na materiały cierne i ścierne” - projekt B-R, 2008-2010.

6. „Opracowanie silnika marszowego do przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego GROM-M” - projekt B-R, współpraca z Zakładami „MESKO” S.A., 2008-2010.

7. „Mieszanki kauczukowe i kompozyty polimerowe zawierające odpady gumowe modyfikowane i dewulkanizowane metodą ciągłą w wytłaczarce dwuślimakowej – właściwości i możliwości wykorzystania” - projekt B-R, 2008-2011. 

8. „Dobór rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych w zakresie amunicji granatnikowej” - projekt B-R, współpraca z IMP, 2009-2010.

9. „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji nisko ciernych uszczelnień ruchowych do zastosowań specjalnych”, projekt Inicjatywa Technologiczna I, 2009-2011.

10. „Badania nad technologią krakingu pirolitycznego i jego produktami” - POIG, współpraca z firmą Eco-LOGIC, 2010-2011.

11. „Silikonowe kompozyty ceramizujące na osłony kabli elektrycznych” - projekt POIG, współpraca z krakowską AGH i Politechniką Łódzką, 2009-2012.


 JEDNOSTKI WSPÓŁPRACUJĄCE Z ZAKŁADEM TECHNOLOGII ELASTOMERÓW

1. Instytut Technologii Materiałów Polimerowych i Barwników, Politechnika Łódzka

2. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie

3. Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku

4. Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska 


NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (2008-2011)

1. D.M. Bieliński, "Nanokompozyty elastomerowe: budowa, właściwości, zastosowanie. Stan obecny i perspektywy postępu.", Prace Komisji Nauk Technicznych PAU, Tom III, Kraków 2009, 165-187.

2. D.M. Bieliński, "Tribologia elastomerów i gumy z perspektywy inżynierii materiałowej", Wyd. ITeE Radom 2009.

3. D.M. Bieliński, J. Jagielski, D. Pankiewicz, "Modification of rubber friction by ion bombardment", Gummi Fasern Kunstst. 2009, 62(4), 201.

4. W. Parasiewicz, M. Tulik, J Mężyński, "Valorisation of waste tyre material", Chemickie Listy 2009, 103, 31.

5. D. Bieliński, L. Ślusarski, "Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy (PALS) and Nanoindentation (NI)”, rozdz. w książce „Rubber Nanocomposites” pod red. S. Thomas, J. Wiley & Sons 2010.

6. Z. Pędzich, D.M. Bieliński, J. Dul, M. Zarzecka-Napierała, "Optimisation of the Ceramic Phase for Ceramizable Silicone Rubber Based Composites", Proc. of the 3rd International Congress on Ceramics, Kyoto, Japan 2010.

7. W. Parasiewicz, J. Mężyński, K. Niciński, D.M. Bieliński, "Thermoplastic Composites Made of Devulcanized EPDM and Polypropylene", Proc. Of the 9th Fall Rubber Colloquium, Hannover, Germany 2010.

8. J. Jagielski, D. Grambole, I. Jozwik, D.M. Bielinski, U. Ostaszewska, D. Pieczynska, "Hydrogen Loss from Elastomers Subjected to Ion Irradiation", Mater. Chem. Phys. 2011, 126, 262. 

9. U. Ostaszewska, J. Jagielski, D.M. Bieliński, A. Piątkowska, "Modyfikacja tworzyw elastomerowych za pomocą wiązek jonów", Inżynieria Materiałowa 2011, 184(4), 652.

 INNE OSIĄGNIĘCIA (2008-2011)

„Spoiwo polimerowe nowej generacji do produkcji materia-łów ciernych i narzędzi tnących” - Złoty medal na Targach Przemysłu Gumowego TOPGUM’2008, Innowacja roku 2008 (Forum Biznesu)

„Poprawa trwałości i warunków eksploatacji metalowych elementów maszyn i urządzeń przemysłu gumowego” - Wyróżnienie na Targach Przemysłu Gumowego TOPGUM’2008, Innowacja roku 2008 (Forum Biznesu), Srebrny medal wystawy ITEX w Kuala Lumpur 2010 r., Srebrny medal na IV Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji IWIS’2010 (International Warsaw Invention Show), Warszawa 21-23.10.2010 r.

„Elastomery o małym współczynniku tarcia” - Nagroda Specjalna Iranu na wystawie ITEX w Kuala Lumpur 2010 r., Złoty medal na IV Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji IWIS’2010 (International Warsaw Invention Show), Warszawa 21-23.10.2010 r.

 

PRACOWNICY ZAKŁADU TECHNOLOGII ELASTOMERÓW

mgr inż. Urszula Ostaszewska – z-ca kierownika

dr inż. Marta Tomaszewska – adiunkt

dr inż. Jan Dul – adiunkt

inż. Jan Mężyński – specjalista naukowo-techniczny

mgr inż. Diana Pieczyńska – asystent

mgr inż. Grzegorz Parys – pracownik naukowo-techniczny

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: