Przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych współpracujemy z:

Politechniką Łódzką
Akademią Górniczo-Hutniczą
Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii
Instytutem Przemysłu Organicznego
Instytutem Mechaniki Precyzyjnej
Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej
Zakładami Metalowymi „Mesko” w Skarżysku Kamiennej

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: