1951 Powołanie Centralnego Laboratorium Badawczego Gumy w Warszawie
1953 Przekształcenie CLB w Instytut Przemysłu Gumowego
1957 Zorganizowanie Zespołu Opon w Instytucie
1959 Uzyskanie pierwszych pomieszczeń w Piastowie
1960 Utworzenie w Poznaniu Centralnego Laboratorium Oponiarskiego (obecnie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego)
1966 Utworzenie Zakładu Doświadczalnego w Piastowie
1973 Oddanie do użytku nowego budynku laboratorium i hali technologicznej w Piastowie
1974 Zakończenie inwestycji w Piastowie
1975 Przyłączenie Zakładu Doświadczalnego w Łodzi
1979 Utworzenie Zakładu Doświadczalnego Wyrobów Niekatalogowanych w Sanoku
1983 Przyłączenie do Instytutu Zakładu Doświadczalnego w Piastowie
1983 Likwidacja Zakładu Doświadczalnego Wyrobów Niekatalogowanych w Sanoku
1985 Pierwsza konferencja naukowo-techniczna z cyklu „ELASTOMERY”
1996 Rozpoczęcie wydawania dwumiesięcznika „ELASTOMERY”
1998 Akredytacja Laboratorium LABGUM
2003 Obchody 50-lecia działalności Instytutu
2004 Uzyskanie i wdrożenie certyfikatu zarządzania systemem jakości wg PN-EN ISO 9001
2008 Instytut Przemysłu Gumowego Stomil został włączony jako Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy do Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: