W Oddziale wdrożone są Systemy Jakości zgodne z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2005, co gwarantuje rzetelność i wysoką jakość świadczonych usług.

Certyfikaty:

Certyfikat PCBC Certyfikat IQNet Certyfikat PCA

Oddział posiada również koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu elementami i składnikami wyrobów o przeznaczeniu obronnym lub policyjnym.

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: