Zapraszamy do zamieszczania na łamach Elastomerów:

  • reklam
  • ogłoszeń
  • firmowych artykułów sponsorowanych

Proponujemy zamieszczanie reklam i ogłoszeń na I, II, III lub IV stronie okładki oraz wewnątrz numeru.
Szczegóły dot. przygotowania materiału, formularz zamówienia oraz cennik przedstawiono na stronie: www.elastomery.pl/reklama.html

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: