„Elastomery” - to czasopismo naukowo - techniczne (kwartalnik) o tematyce związanej z elastomerami i przemysłem gumowym, wydawane od 1996 roku.

Stanowią polski odpowiednik znanych czasopism zagranicznych o podobnym profilu, jak np. „Kautschuk u. Gummi, Kunststoffe”, „Rubber Word”. Zawierają publikacje w języku polskim i angielskim dotyczące prac badawczo-rozwojowych z dziedziny elastomerów i gumy, realizowanych w ośrodkach badawczych i przemysłowych w Polsce i na świecie.

Tytuły publikacji, streszczenia oraz podpisy rysunków i tytuły tabel są podawane zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

„Elastomery” zawierają także stałe działy obejmujące bieżące informacje branżowe, przegląd patentów i zgłoszeń patentowych oraz przegląd aktualnej literatury fachowej, krajowej i zagranicznej.

Czasopismo „Elastomery” znajduje się na liście wiodących czasopism krajowych
- w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w cz. B jest notowane liczbą 8 pkt. za zamieszczoną w nich publikację naukową.

Czasopismo jest wydawane w formacie A4 z lakierowanymi, kolorowymi  okładkami, druk czarno – biały z dodatkowym kolorem paginy, niektóre strony w kolorze (na zamówienie), objętość zeszytu – około 60 stron.  Artykuły nadsyłane do druku są recenzowane przez rzeczoznawców.

Zamieszczamy również ogłoszenia, reklamy, wywiady, artykuły sponsorowane, artykuły okolicznościowe dot. naszej branży itp.

Strona internetowa czasopisma:  www.elastomery.pl

 

elastomery 2014

„Elastomery” są indeksowane w międzynarodowych bazach czasopism:
“Baz Tech”, “Chemical Abstracts”“Rapra Abstracts” (w tych ostatnich również referowane);
w 2013 r. uzyskały kwalifikacje do indeksacji w kolejnej międzynarodowej bazie - “Index Copernicus”.


Czasopismo jest dostępne w prenumeracie lub na zamówienie w cenie 90 zł/1 egz. z bieżącego roku.
Archiwalne egzemplarze czasopisma „Elastomery” są dostępne na zamówienie w cenie 50 zł/1 egz.
 
 

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: