● Czasopismo “Elastomery” publikuje oryginalne wyniki prac badawczych, naukowych i technologicznych, artykuły przeglądowe i referatowe oraz komunikaty z dziedzin związanych z elastomerami / gumą i polimerami jak: chemia polimerów, technologia przetwórstwa kauczuku, modelowanie procesów przetwórczych, surowce i materiały używane w technologii gumy i polimerów - w tym włókna chemiczne, ochrona środowiska, zagospodarowanie odpadów, nowe metody i techniki badawcze, urządzenia produkcyjne itp.

● Prace do publikacji, odpowiednio przygotowane, przyjmowane są w języku polskim lub angielskim – tytuły i streszczenia oraz podpisy rysunków i tytuły tabel powinny być podane zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Pełne teksty wszystkich artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Elastomery”  od pierwszego rocznika (z 1996 r.), można otrzymać na zamówienie. Tytuły publikacji poszczególnych roczników zestawione są na stronie: www.elastomery.pl/artykuly.html

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: