Elastomery 4 2014

 

Spis treści

 • Gennady Efremovith ZAIKOV – Moje życie (Curriculum vitae) – 80 lat
 • 70. rocznica urodzin prof. Władysława M. Rzymskiego
 • Helena Janik, Kaja Borzędowska, Maciej Sienkiewicz – Modyfikacja właściwości trybologicznych poliuretanów
 • Mateusz Imiela, Rafał Anyszka, Dariusz M. Bieliński – Polimerowe kompozyty ceramizujące
 • Zbigniew Czech, Jagoda Kowalska, Paulina Ragańska, Adrian Krzysztof Antosik – Zastosowanie lasera ekscymerowego do sieciowania poliakrylanowych klejów samoprzylepnych
 • Andrzej Niemierko – Łożyska elastomerowe w budownictwie mostowym
 • Maria Rajkiewicz, Jakub Czakaj – Wykorzystanie odpadów gumowych w butylowych masach uszczelniających
 • Rafał Anyszka – Praca doktorska pt. Elastomerowe kompozyty ceramizujące
 • Północnoafrykański Kongres Materiałów Powłokowych North African Coatings Congress, 15–16 X 2014, Casablanca, Maroko (Ryszard Kozłowski, Teresa Kleps)
 • Targi Przemysłu Gumowego, Silikonu i Kauczuku SilesiaRubber 2014; 5–7 XI 2014, Sosnowiec (Teresa Kleps)
 • Z kraju (Beata Jaśkiewicz)
 • Patenty (Beata Jaśkiewicz)
 • Zgłoszenia patentowe (Beata Jaśkiewicz)
 • Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz)
 • „Elastomery” — Spis treści tomu 18 (2014)
 • „Elastomery” — Rocznik 18 (2014) – Wykaz autorów

Elastomery 3 2014

 

Spis treści

 • Teresa Kleps, Alicja Miłaszewska-Pieczyńska – Jubileuszowy 100. numer czasopisma „Elastomery”
 • Ludomir Ślusarski – Zastosowanie nanotechnologii w przemyśle gumowym
 • Teresa Kleps, Beata Jaśkiewicz – Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych w Polsce na tle innych gałęzi przemysłu w latach 2012–2013
 • Józef T. Haponiuk, Aleksander Hejna, Łukasz Piszczyk – Wykorzystanie surowców odnawialnych i odpadowych w syntezie poliuretanów
 • Kablov V.F., Zaikov G.E. – Ochrona kauczuków przed starzeniem jako wynik dyfuzji, kinetyki i oddziaływań strukturalnych
 • Urszula Ostaszewska, Jacek Magryta – Właściwości mieszanek kauczukowych i ich wulkanizatów zawierających węgiel popirolityczny
 • N. R. Prokopchuk, V. D. Polonik, Zh. S. Shashok – Mieszanki elastomerowe bazujące na kauczuku butadienowo-nitrylowym zawierające produkty pirolizy politetrafluoroetylenu
 • Wspomnienie o doc. Antonim Żarczyńskim (1921–2014) (AM-P)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Materiały Polimerowe – POLYMERTECH’2014”, 25-27 czerwca 2014, Merseburg, Niemcy (Władysław M. Rzymski)
 • Z kraju (Beata Jaśkiewicz)
 • Patenty (Beata Jaśkiewicz)
 • Zgłoszenia patentowe (Beata Jaśkiewicz)
 • Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz)
 • Wskazówki dla Autorów

Elastomery 1 2014

 

Spis treści

 • Ludomir Ślusarski – Przemysł gumowy w pierwszej połowie XXI wieku
 • Krzysztof Formela, Magdalena Cysewska – Charakterystyka sieciowania, statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne mieszanin kauczuk butadieno-styrenowy/regenerat gumowy
 • Sylwia Krzemińska – Odporność błon polimerowych na działanie oleju mineralnego
 • Károly Kosár, Milan Králik, Štefan Wenchich, Ján Uhlár, Zsolt Végh, Marta Nováková – Wyniki aplikacji N-1,3-dimetylobutylo-N´-fenylo-para-fenylenodiaminy (6PPD) wytworzonej wg nowej technologii w VUCHT a.s.
 • TECHNOMER’2013 — 23. Konferencja Naukowa „Przetwórstwo i zastosowanie polimerów”; 14-15 listopada 2013 roku, Chemnitz, Niemcy
 • Z kraju (Beata Jaśkiewicz)
 • Patenty (Beata Jaśkiewicz)
 • Zgłoszenia patentowe (Beata Jaśkiewicz)
 • Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz)
 • Wskazówki dla Autorów publikacji

Elastomery 2 2014

 

Spis treści

 • C. Cruanes, G. Berton, F. Lacroix, S. Méo, N. Ranganathan – Badanie zachowania zmęczeniowego wulkanizatów kauczuku chloroprenowego metodami w podczerwieni w testach jednoosiowych naprężeń
 • Tomasz Gozdek, Dariusz M. Bieliński, Mariusz Siciński, Hieronim Szymanowski, Anna Piątkowska, Klaudia Kwiatos – Wulkanizaty z dodatkiem napełniaczy modyfikowanych plazmochemicznie
 • Zbigniew Czech, Jagoda Kowalska, Paulina Ragańska, Adrian Krzysztof Antosik – Wpływ nienasyconych fotoinicjatorów benzofenonowych na właściwości poliakrylanowych klejów samoprzylepnych
 • Paweł Michalski, Konrad Kwiatkowski – Zastosowanie metody nanoindentacji w badaniach elastomerów uretanowych
 • Pożegnanie – Hanna Szymaniak (1931-2014)
 • Jacek Magryta – DemoRoom w Zlinie i jak można wykorzystać Process Analyzer
 • Z kraju (Beata Jaśkiewicz)
 • Patenty (Beata Jaśkiewicz)
 • Zgłoszenia patentowe (Beata Jaśkiewicz)
 • Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz)

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: