Elastomery 4 2013

 

Spis treści

 • Teresa Kleps - Jubileuszowa XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ELASTOMERY’ 2013 „Nauka i przemysł”, 23-25 października 2013, Warszawa
 • Zbigniew Rosłaniec – Konferencja ELASTOMERY’ 2013 – Refleksje po…
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk w ZŁOTEJ KSIĘDZE ABSOLWENTÓW Politechniki Warszawskiej
 • Aleksandra Smejda-Krzewicka, Władysław M. Rzymski, Mateusz Błaszczak - Tlenek i nanotlenek cynku w sieciowaniu mieszanin kauczuku butadienowo-styrenowego i chlorosulfonowanego polietylenu
 • Zbigniew Czech, Dominika Sowa, Jagoda Kowalska, Paulina Ragańska, Bożena Tyliszczak – Samoprzylepne transferowe taśmy hydrożelowe sieciowane promieniowaniem UV
 • Tatiana Brzozowska, Janusz Zieliński, Grzegorz Makomaski – Wpływ kopolimeru styren–butadien–styren na właściwości asfaltu
 • Yu.O. Andriasyan, I.A. Mikhaylov, A.L. Belousova, G.E. Zaikov, A.E. Kornev, A.A. Popov – Właściwości kauczuków naturalnego i butylowego zawierających fluor, otrzymywanych metodą mechanochemicznej modyfikacji z udziałem chlorowców
 • Z kraju (Beata Jaśkiewicz)
 • Patenty (Beata Jaśkiewicz)
 • Zgłoszenia patentowe (Beata Jaśkiewicz)
 • Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz)
 • Wskazówki dla Autorów
 • Elastomery – Spis treści tomu 17 (2013)
 • Elastomery – Rocznik 17(2013) – Wykaz Autorów

 

Elastomery 3 2013

 

Spis treści

 • Dr Józef Richert nowym Dyrektorem Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu
 • Jacek Magryta – Konferencje ELASTOMERY. Moje refleksje, jak to na początku było!
 • Ośrodek badawczo-rozwojowy Goodyeara w Luksemburgu (GIC*L)
 • KABAT S.J. – pewność na drodze, technologia w tle. Nowe inwestycje w opony
 • Nowe trendy w dziedzinie napełniaczy węglowych. Wywiad z Prezesem firmy „Fermintrade” Panem Jackiem Pilarskim
 • Władysław M. Rzymski – Kauczuk naturalny: nieco historii, stan obecny i perspektywy. Wybrane zagadnienia
 • Janka Kubačková, Jozef Feranc, Ivan Hudec, Štefan Šutý, Michal Jablonský, Július Annus, Jozef Preťo – Właściwości przeciwutleniające ligniny w mieszankach gumowych
 • Yu.O. Andriasyan, I.A. Mikhaylov, A.L. Belousova, G.E. Zaikov, A.E. Kornev, A.A. Popov – Właściwości oraz zastosowanie kauczuków poliolefinowych zawierających chlor, uzyskanych metodą modyfikacji mechanochemicznej halogenkami
 • Zbigniew Czech, Dominika Sowa, Jagoda Kowalska, Paulina Ragańska – Piroliza polimerów metakrylanowych
 • Paulina Dmowska, Władysław M. Rzymski – Sieciowanie dynamiczne i właściwości mieszanin kauczuku chloroprenowego i uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego
 • Pożegnanie – Mieczysław Gęsiak (1934–2013)
 • Z kraju (Beata Jaśkiewicz)
 • Patenty (Beata Jaśkiewicz)
 • Zgłoszenia patentowe (Beata Jaśkiewicz)
 • Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz)
 • Wskazówki dla Autorów

 

Elastomery 2 2013

 

Spis treści

 • Prezentacje – „STOMIL SANOK S.A.
 • 23. Międzynarodowa Konferencja „Przetwórstwo i zastosowanie polimerów – TECHNOMER 2013”. Badania, stosowanie i rola termoplastów, duroplastów, TPE i elastomerów w technice
 • Ryszard Michał Kozłowski, Zbigniew Wertejuk, Małgorzata Muzyczek – Przeciwogniowe zabezpieczanie materiałów palnych
 • A.A. Ol’khov, A.L. Iordanskii, G.E. Zaikov – Właściwości strukturalne mieszanin poli(3-hydroksymaślanu) z kopolimerem etylenowo-propylenowym
 • Rafał Anyszka, Dariusz M. Bieliński, Monika Kowalczyk – Wpływ doboru fazy rozproszonej na sieciowanie silikonowych kompozytów ceramizujących
 • Krzysztof Potocki – Właściwości reologiczne mieszanek kauczukowych SBR zawierających sadze modyfikowane
 • Recenzja monografii „Postęp w obszarze kształtowania właściwości ciernych materiałów gumowych”
 • Z kraju (Beata Jaśkiewicz)
 • Międzynarodowa Konferencja „Rozpowszechnianie osiągnięć technologicznych w rozwoju nowych produktów”
 • Patenty (Beata Jaśkiewicz)
 • Zgłoszenia patentowe (Beata Jaśkiewicz)
 • Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz)
 • Wskazówki dla Autorów

Elastomery 1 2013

 

Spis treści

 • Prezentacje – Wydział Produkcji Doświadczalnej
 • Rada Naukowa czasopisma „Elastomery”
 • Małgorzata Nachman, Konrad Kwiatkowski, Zbigniew Rosłaniec – Wpływ składu wulkanizatów kauczuku EPDM na ich odporność na działanie światła
 • Joanna Kleczewska, Dariusz Bieliński, Małgorzata Piotrowska, Jacek Jagielski – Wpływ bombardowania wysokoenergetyczną wiązką jonów na właściwości mechaniczne i odporność wulkanizatów kauczuku naturalnego na działanie mikroorganizmów. Cz. I. Działanie wiązki jonów He+ i Ar+
 • Aneta Stępkowska, Teresa Parys, Teresa Kleps – Zastosowanie techniki HPLC do kontroli i oceny zagrożenia chemicznego wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) obecnymi w wyrobach gumowych
 • Z kraju (Beata Jaśkiewicz)
 • Patenty (Beata Jaśkiewicz)
 • Zgłoszenia patentowe (Beata Jaśkiewicz)
 • Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz)
 • Wskazówki dla Autorów

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: