Elastomery 4 2012

 

Spis treści

 • Teresa Kleps - Jubileusz 50-lecia Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
 • Jacek Wojnowski, Zbigniew Rosłaniec – Odkształcenia elastyczne w elastomerach termoplastycznych. Modelowanie i badania eksperymentalne
 • Katarzyna Bandzierz, Dariusz Bieliński – Samonaprawiające się polimery. Cz. I. Stan obecny i perspektywy postępu
 • 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ELASTOMERY’ 2013 "Nauka i przemysł"
 • R. Rajasekar, A. Malas, C. K. Das – Opracowanie kompatybilizowanych nanokompozytów kauczuku butylowego zawierających zespół dwóch napełniaczy
 • Zbigniew Czech, Agnieszka Kowalczyk, Dominika Sowa, Karolina Górka – Rozpuszczalnikowe poliakrylanowe kleje samoprzylepne o małym skurczu
 • Maria Rajkiewicz, Marcin Ślączka, Jakub Czakaj – Właściwości przylepne mieszanek kauczuku butylowego
 • Z kraju (Beata Jaśkiewicz)
 • Patenty (Beata Jaśkiewicz)
 • Zgłoszenia patentowe (Beata Jaśkiewicz)
 • Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz)
 • Kalendarz Konferencji, Wystaw i Targów na 2013
 • "Elastomery" – Spis treści tomu 16 (2012)
 • "Elastomery" – Rocznik 16 (2012) – Wykaz autorów

Elastomery 3 2012

 

Spis treści

 • Jubileusz 90-lecia Instytutu Chemii Przemysłowej
 • Janka Kubačková, Ivan Hudec, Jozef Ferenc – Wpływ ligniny na właściwości mieszanek NR/SBR
 • Zbigniew Czech, Agnieszka Kowalczyk, Dominika Sowa – Wodne dyspersyjne poliuretanowe kleje samoprzylepne
 • Krzysztof Formela, Józef Haponiuk, Łukasz Piszczyk, Paulina Ciecholewska – Właściwości mieszanin typu recyklat polietylenu-miał gumowy modyfikowanych poliizobutylenem w obecności nadtlenków
 • Marta Chojnacka – Zastosowanie kopolimerów blokowych i recyklatów gumowych do modyfikacji asfaltów
 • KABAT – Jakość - Pewność - Technologia
 • Z kraju (Beata Jaśkiewicz)
 • Zgłoszenia patentowe (Beata Jaśkiewicz)
 • Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz)

Elastomery 1 2012

 

Spis treści

 • Marta Tomaszewska, Dariusz M. Bieliński – Aktywność środków biobójczych w gumie. Cz. I. Nanosrebro
 • Slavcho K. Rakovsky, Metody P. Anachkov, Stefan Kubica, Gennady E. Zaikov – Reakcje ozonu z kauczukami dienowymi
 • Karol Niciński, Maria Rajkiewicz – Wpływ substancji dezynfekujących na trwałość uszczelnień elastomerowych w systemach wodociągowych
 • Jacek Leszczyński – Wybrane aspekty współpracy Instytutu IMPiB z MSP na przykładzie projektów celowych realizowanych przez FSN – T NOT
 • Z kraju (Beata Jaśkiewicz)
 • Targi międzynarodowe w roku 2012 (Justyna Gawęcka, Desislava Angelova)
 • Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz)
 • Zgłoszenia patentowe (Beata Jaśkiewicz)

Elastomery 2 2012

 

Spis treści

 • Marta Tomaszewska, Dariusz M. Bieliński, Lucjan Szuster – Aktywność środków biobójczych w gumie. Cz. II. Pochodne PHMG i ciecze jonowe
 • Małgorzata Nachman, Paweł Michalski, Agnieszka Hełminiak, Walerian Arabczyk, Zbigniew Rosłaniec – Elastomery uretanowe o zwiększonej odporności na zużycie ścierne napełniane gradientowo
 • Krzysztof Łężak – Wpływ temperatury ujemnej na przenikanie substancji chemicznych przez błony elastomerowe
 • Z kraju (Beata Jaśkiewicz)
 • Patenty (Beata Jaśkiewicz)
 • Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz)

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: