Elastomery 4 2011

 

Spis treści

 • Zbigniew Czech, Agnieszka Kowalczyk, Arkadiusz Kowalski, Karolina Górka, Fotoreaktywne, sieciowalne UV, termotopliwe samoprzylepne kleje poliakrylanowe
 • Małgorzata Piaskiewicz, Teresa Kleps, Jan Mężyński, Modyfikacja nanokompozytów elastomerowych za pomocą ligniny odpadowej
 • Mirosława El Fray, Marta Piątek-Hnat, Modyfikacja radiacyjna nanostrukturalnych biomateriałów elastomerowych zawierających alifatyczne i aromatyczne sekwencje poliestrowe
 • Monika Stącel, Andrzej Marchel, Henryk Galina, Maciej Heneczkowski, Optymalizacja konstrukcji formy do wtryskiwania osłony przegubu półosi z wykorzystaniem programu Moldflow
 • Krzysztof Formela, Przemysław Stankiewicz, Józef Haponiuk, Przegląd metod produkcji regeneratu gumowego oraz możliwości jego zastosowania
 • Z kraju (Beata Jaśkiewicz)
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ukierunkowana na rozwiązania użytkowe "Nowe kompozyty polimerowe", 8-12 września 2010, Nalczik (Kabardino-Balkaria), Rosja (S. Yu. Khashirova, G.E. Zaikov) - wpłynęło w listopadzie 2011
 • XIV Miedzyanrodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ELASTOMERY 2011 "Elastomery - innowacja i zrównoważony rozwój", 23-25 listopada 2011, warszawa (Karol Niciński)
 • Profesor Eduard Grigoriewicz Rozancew - 60-lecie działalności naukowej (w 80. rocznice urodzin) (G.E. Zaikov, D.V. Loshadkin)
 • Patenty (Beata Jaśkiewicz)
 • Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz)

e3 2011

Spis treści

 • R. Rajasekar, G.C. Nayak, A. Malas, S. Sahoo, C.K. Das, Wpływ dwuskładnikowego zespołu napełniaczy
  w obecności kompatybilizatora na właściwości nanokompozytów kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego
 • Mirosława El Fray, Michał Rybko, Wpływ degradacji hydrolitycznej na właściwości termiczne kompozytów polimerowych zawierających hydroksyapatyt
 • Teresa Kleps, Małgorzata Piaskiewicz, Teresa Parys, Michał Lewandowski, Ocena i badania granulatów gumowych stosowanych na nawierzchnie boisk sportowych
 • Konferencja Zautomatyzowanej Syntezy Chemicznej, 18 maja 2011, Poznań (Róża Tomikowska)
 • Z kraju (Beata Jaśkiewicz)
 • Patenty (Beata Jaśkiewicz)
 • Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz)

Elastomery okladka 1 2011 200

 

Spis treści

 • Zbigniew Czech, Urszula Głuch, Arkadiusz Kowalski, Joanna Ortyl – Sieciowalne promieniowaniem UV samoprzylepne kleje poliakrylanowe zawierające s-triazyny
 • J. Kruzelák, I. Hudec, R. Dosoudil – Kompozyty elastomerowe zawierające napełniacze ferromagnetyczne
 • Wanda Parasiewicz, Jan Mężyński, Karol Niciński, Urszula Ostaszewska – Recykling gumy poprzez dewulkanizację – teoria i praktyka
 • Sylwia Krzemińska - Badania właściwości barierowych elastomerów stosowanych do środków ochrony indywidualnej
 • XV Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL, 24-27 maja 2011, Kielce - spotkanie liderów (AM-P)
 • II Seminarium Analizy Termicznej "Nowe Trendy, innowacje i najnowsze rozwiązania w analizie termicznej";
  1 marca 2011, Poznań
 • Z kraju (Beata Jaśkiewicz)
 • Zgłoszenia patentowe (Beata Jaaśkiewicz)
 • Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz)

e2 2011

 

Spis treści

 • Barbara Wolska, Władysław M. Rzymski – Disiarczki tiuramu w sieciowaniu częściowo uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego
 • Jacek Magryta – Właściwości gumy zawierającej aerożel krzemionkowy
 • Wanda Parasiewicz, Jan Mężyński, Karol Niciński, Urszula Ostaszewska, Dariusz
 • Bieliński – Kompozyty termoplastyczne dewulkanizatu terpolimeru etylenowo-propylenowo-dienowego
  z polipropylenem izotaktycznym
 • 4. Międzynarodowa Konferencja „Materiały Polimerowe w Motoryzacji PMA 2011”
  & RubberCon 2011 Towarzysząca Europejska Konferencja IRCO, 12-14 IV 2011,
  Bratysława, Słowacja (Karol Niciński)
 • Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy EPLA,
  22-24 marca 2011, Poznań (Jacek Magryta)
 • 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Materiały Polimerowe”,
  15-17 września
 • 2010, Halle, Niemcy (G.E. Zaikov, M.I. Ałtsis, L.L. Madyuskina)
 • Wspomnienie – Profesor A.L. Rusanov (1938-2010) (G.E. Zaikov)
 • Zkraju (Beata Jaśkiewicz)
 • Zgłoszenia patentowe (Beata Jaśkiewicz)
 • Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz)

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: