elastomery 6 2010

Spis treści

Cedric Gay-Berthet, Mariusz Siciński, Joanna Kleczewska, Rafał Anyszka, Dariusz M. Bieliński - Properties of rubber composites containing diatomite brewery waste ...............3

R. Rajasekar, A. Malas, C.K. Das - Development of compatibilized butyl rubber nanocomposites containing dual filler system............... 15

Joanna Kurpiewska, olanta Liwkowicz - Ochrona skóry rąk ................ 23

Kinga Bociong - Mieszaniny elastomerowe: sieciowanie i wybrane właściwości (praca doktorska) ............... 29

Z kraju (Beata Jaśkiewicz) ...............31

9. Jesienne Sympozjum poświęcone kauczukom (Karol Niciński) ...............  38

RubPlast EXPO - Targi Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Gumy 17-19.11.2010 (jacek Magryta) .............. 40

IV Konferencja Techniczna "Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych". "Tanio i na lata". Wisła, 1-2.12.2010 (Jacek Leszczyński) ............... 42

Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz, Alicja Zacharska) ............... 44

"Elastomery" Spis treści tomu 14 (2010) ............... 50

"Elastomery" Rocznik 14 (2010)  - wykaz autorów

elastomery 5 2010

Spis treści

Alexis Ratier, Otmar Dobrowolski, Joanna Kleczewska, Mariusz Siciński, Dariusz M. Bieliński - Mieszanki gumowe zawierające nanorurki węglowe - możliwości i ograniczenia ............... 3

Jacek Magryta - Zastosowanie metod aproksymacyjnych do optymalizacji składu mieszanek gumowych ...............12

Sławomir Lis, Karol Niciński - Badanie emisji związków lotnych i ocena wyrobów przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego ...............25

Z kraju (Beata Jaśkiewicz)  ...............29

VII Międzynarodowa Konferencja ION 2010 14-17.06.2010, Kazimierz Dolny (aneta Stępkowska)  ............... 34

Zgłoszenia patentowe (Beata Jaśkiewicz)  ...............35

Co piszą inni  (Beata Jaśkiewicz, Alicja Zacharska)  ...............38

elastomery 3 2010

Spis treści

Gilles Meli, Frédéric Jouffret, Saied Kochesfahani – Synergizm napełniaczy – sadzy i talku MISTRON® – w mieszankach kauczukowych ..........3

Cezary Dębek, Magdalena Lipińska, Marian Zaborski – Metoda poprawy właściwości mechanicznych wulkanizatów mieszanin kauczuku naturalnego z kauczukiem nitrylowym ..........9


Krzysztof Potocki – Wpływ energii powierzchniowej
sadzy na właściwości wulkanizatów SBR i NBR ..........16


Z kraju (Beata Jaśkiewicz) ..........21


Seminarium Stowarzyszenia Przemysłu Gumowego EKOGUMA, 24 marca 2010 r., Piastów (Beata Jaśkiewicz) .......... 27


XIV Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL (AM-P) ..........32


Międzynarodowa Konferencja „Postęp w przetwórstwie tworzyw polimerowych – Zagadnienia wybrane”; 25 maja 2010, Kielce (Karol Niciński) ..........33


Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz, Alicja Zacharska) ..........35


Na okładce – grafika aut. J. Leszczyñskiego (Instytut IMPiB Toruń)

e42010

Spis treści

 • Urszula Ostaszewska, Jacek Magryta - Wpływ disiarczku molibdenu i grafitu na właściwości trybologiczne wulkanizatów kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego.
 • S. Kumar, C.K. Das - Modyfikacja dwuwarstwowych hydroksyzwiązków stearynianem w celu zastosowania w elastomerowych nanokompozytach uretanowych.
 • Edyta Szustak - Natryskowe powłoki elastomerowe.
 • Z kraju (Beata Jaśkiewicz)
 • G.E. Zajkow, M.I. Artsis, L.L. Madyuskina - 5. Międzynarodowa Konferencja "Czas polimerów i kompozytów"; 20-23 czerwca 2010, Włochy
 • Zgłoszenia patentowe (Beata Jaśkiewicz)
 • Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz, Alicja Zacharska)

elastomery 2 2010

Spis treści

 • Teresa Kleps, Jan Mężyński, Michał Lewandowski - Badania nad poprawą właściwości nanokompozytów elastomerowych. Wpływ warunków wytwarzania nanokompozytów na kompatybilizację nanonapełniaczy i właściwości wyrobu.
 • Katarzyna Januszewicz, Magdalena Melaniuk, Ewa Klugmann-Radziemska -  Zagospodarowanie zużytych opon w świetle prawodawstwa obowiązującego w Polsce.
 • Janusz W. Sikora, Urszula Ostaszewska -  Zastosowanie rozdrobnionych odpadów gumowych pochodzących ze zużytych opon samochodowych.
 • XVII Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Zagranicznych Wystawach w 2009 r., 8 - 13 III 2010, Warszawa (Alicja Miłaszewska-Pieczyńska)
 • Z kraju (Beata Jaśkiewicz)
 • Patenty (Beata Jaśkiewicz)
 • Co piszą inni  (Beata Jaśkiewicz i Alicja Zacharska)

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: