e2007 1

Spis treści

Agnieszka Mikołajska, Maria Rajkiewicz, Barbara Świerz-Motysia - Materiały biodegradowalne zawierające skrobię termoplastyczną

Leszek Pyskło, Karol Niciński, Małgorzata Piaskiewicz, Marcin Bereza, Witold Łojkowski - Synteza tlenku cynku o rozproszeniu nanometrycznym, jego charakterystyka oraz wpływ na własności mieszanek gumowych

Mirosława El Fray, Marta Piątek, Grażyna Przybytniak - Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane właściwości kopoli(estro-b-estrów) (PED)

Jacek Sosnowski , Wiesław A. Żmuda - Wpływ technologii przygotowania mieszanek EPDM napełnionych sadzą na właściwości wulkanizatów

Lech Ciechanowicz - Z kraju

Lech Ciechanowicz - Ze świata

Dariusz Bieliński - Recenzja monografii pt. "Napełniacze węglowe we wzmacnianiu elastomerów" autorstwa zespołu: Jacek Magryta, Cezary Dębek, Krzysztof Potocki, Kinga Makuła

Lech Ciechanowicz - Nowości wydawnicze

Alicja Zacharska - V Kongres Technologii Chemicznej, 11 - 15 września 2006 r., Poznań

Beata Jaśkiewicz - Zgłoszenia patentowe

Beata Jaśkiewicz, Alicja Zacharska - Co piszą inni

Na okładce: Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil", Piastów

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

e2007 2

Spis treści

Jan Pielichowski, Jolanta Polaczek - Nowa metoda syntezy poli(kwasu asparaginowego)

Barbara Świerz-Motysia, Maria Rajkiewicz, Agnieszka Mikołajska - Charakterystyka kompozycji polimerowych zawierających skrobię termoplastyczną

Teresa Kleps, B. Ulejczyk, M. Piaskiewicz, M. Lewandowski - Krzemiany warstwowe modyfikowane metodą plazmową w zastosowaniu do kompozytów elastomerowych

Lech Ciechanowicz - Z kraju

Lech Ciechanowicz - Ze świata

Danuta Żuchowska - Recenzja książki: "Elastomery i przemysł gumowy"

Lech Ciechanowicz - Normalizacja

Beata Jaśkiewicz - Warsztaty Stowarzyszenia EKOGUMA na temat klasyfikacji sposobów odzysku i recyklingu opon, 15 marca 2007 r., Piastów

Beata Jaśkiewicz - Patenty

Beata Jaśkiewicz, Alicja Zacharska - Co piszą inni

Na okładce: Mikrofotografie SEM skrobi zdestrukturyzowanej

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

e2007 4

Spis treści

Zbigniew Czech, Marta Wesołowska - Fotoreaktywne bezrozpuszczalnikowe poliakrylanowe kleje samoprzylepne do produkcji beznośnikowych taśm klejących

Jerzy Jęczalik - Ocena działania krzemionki pirogenicznej i strącanej jako napełniaczy elastomerów uretanowych

Karol Niciński - Środki oddzielające w przetwórstwie elastomerów - rodzaje, często spotykane problemy

Beata Jaśkiewicz - Spotkanie z okazji otwarcia nowej siedziby firmy TOPSIL Sp.J.

Beata Jaśkiewicz - Wywiad z mgr. inż. Tomaszem Padée- współwłaścicielem firmy TOPSIL Sp.J

Lech Ciechanowicz - Z kraju

Lech Ciechanowicz - Ze świata

Karol Niciński - Omówienie monografii: Leszek Pyskło, Wanda Parasiewicz, Piotr Pawłowski, Karol Niciński - "Tlenek cynku w mieszankach kauczukowych"

Karol Niciński - Konferencja NANOPOLYMERS 2007, 12 - 13 czerwca 2007 r., Berlin

Beata Jaśkiewicz, Alicja Zacharska - Co piszą inni

Na okładce: Produkcja doświadczalna IPGum

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

e2007 3

Spis treści

Elżbieta Ehrenfeld, Marianna Lubecka, Marian Starzak, Wanda Sporysz - Wpływ właściwości emulsyjnego kauczuku butadienowego na właściwości terpolimeru ABS otrzymanego techniką polimeryzacji w emulsji

Marta Piątek, Ryszard Ukielski, Sławomir Borysiak - Wpływ długości oligoamidowego bloku giętkiego na strukturę i właściwości multiblokowych poli(amido- b-amidów) (PAA)

Dariusz Bieliński, Maria Rajkiewicz, Agnieszka Mikołajska, Krzysztof Majewski - Nanokompozyty polimerowe - wybrane kierunki zastosowania

Bogdan Felczak - Ryszard Kozera (1940 - 2007)

Beata Jaśkiewicz - Leszk Pyskło (1943 - 2007)

Lech Ciechanowicz - Z kraju

Lech Ciechanowicz - Ze świata

Dorota Gniadzik-Caban - XI Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w Kielcach, 29 maja - 01 czerwca 2007 r.

Agnieszka Mikołajska - XII Profesorskie Warsztaty Naukowe 04 - 06 czerwca 2007, Toruń - Bachotek

Beata Jaśkiewicz - Patenty

Beata Jaśkiewicz - Zgłoszenia patentowe

Beata Jaśkiewicz, Alicja Zacharska - Co piszą inni

Na okładce: Konferencja Elastomery 2007

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

e2007 5

Spis treści

Sylwia Krzemińska, Władysław M. Rzymski - Barierowość wulkanizatów kauczuku butylowego podanych działaniu rozpuszczalników organicznych

Władysław M. Rzymski, Magdalena Włóka-Rupiewicz - Wpływ stopnia usieciowania na adhezję EPDM do włókien chemicznych

Jacek Sosnowski, Wiesław A. Żmuda - Substancje powierzchniowo - czynne jako promotory adhezji podczas wulkanizacji mieszanek kauczuku etylenowo - propylenowego

Andrzej Uznański - Gumowa koniunktura

Wanda Parasiewicz - Polski przemysł gumowy w Unii Europejskiej

Piotr Nowacki - Stomilowy krok naprzód

Lech Ciechanowicz - Z Kraju

Lech Ciechanowicz - Ze świata

Dariusz Bieliński - XXVIII Jesienna Szkoła Tribologiczna "Problemy tribologiczne w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń", 11-14.09.07, Łagów

Dariusz Bieliński - 3. Europejskie sympozjum nt. starzenia EWS, 12-14.09.07, Kraków

Dariusz Bieliński - 11. Międzynarodowe seminarium nt. elastomerów ISE'07, 23-27.09.07, Freiburg (Niemcy)

Lech Ciechanowicz - Normalizacja

Alicja Zacharska, Beata Jaśkiewicz - Co piszą inni

Na okładce: Okładka nowej monografii "Tlenek cynku w mieszankach gumowych" wydanej przez IPGum

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: