e2005 1

Spis treści

Zinowij N. Nudelman - Elastomery fluorowe: podstawy i praktyka

Michał Tyburczy, Marian Zaborski, Alex V. Khavryutchenko, Vladimir D. Khavryutchenko, Włodzimierz Baryń - Oszacowanie energii oddziaływań pomiędzy krzemionką a związkami organicznymi za pomocą algorytmów chemii kwantowej.

Adam Łuksa, Ewa Olędzka, Marcin Sobczak, Cezary Dębek - Zagospodarowanie zużytych wyrobów gumowych w przemyśle paliwowym

Leszek Pyskło - Teresa Ślęzak-Glijer (1932-2004)

Władysława Putkiewicz - Mieczysław Gajewski (1930-2004)

Lech Ciechanowicz - Z kraju

Lech Ciechanowicz - Ze świata

Leszek Pyskło - 11 Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Recyklingu Opon (ETRA) "Recykling Opon: Branża Przemysłu Europejskiego" - Forum Pirolizy, 25-26 marca 2004, Bruksela, Belgia

Leszek Pyskło - Targi POLEKO 2004 - Forum Recyklingu "Odzysk i Recykling Odpadów - Polska w Unii Europejskiej", 16-19 listopada 2004 r., Poznań

Barbara Wolska - Niekonwencjonalne sieciowanie wybranych elastomerów

Do autorów

Na okładce: Powierzchnia przełomu wulkanizatu NBR zawierającego 10 phr modyfikowanego montmorylonitu. Zdjęcie wykonano skaningowym mikroskopem elektronowym (SEM, Gemini LEO 1530), powiększenie 50 000 razy (grant 4 T08E 00623)

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

e2005 2

Spis treści

Cezary Dębek, Jacek Magryta, Dariusz Dębek - Właściwości mechaniczne, morfologia i odporność na działanie oleju wulkanizatów NR/NBR

Dariusz M. Bieliński, Piotr Głąb, Leszek Pyskło, Jan Dul - Skrobia jako składnik mieszanek gumowych. Część III. Jodowanie i obróbka enzymatyczna skrobi ziemniaczanej

Janusz Datta, Adolf Balas, Paweł Sowiński - Badania NMR oligo(alkileno-estro-etero)dioli - monomerów do syntezy elastomerów uretanowych

Władysława Putkiewicz - Wywiad z Panem prof. dr hab. inż. Bolesławem Jurkowskim

Lech Ciechanowicz - Z kraju

Lech Ciechanowicz - Ze świata

S.W. Rezniczenko, Ju.L. Morozow, M.F. Buchina, A.A. Kanauzowa, G.A. Łysowa, N.N. Bukanowa, L.W. Rybenko, A.W. Czuljukina - Konferencja IRC'04, 1-4 czerwca 2004 r., Moskwa, Rosja, Część I.

Leszek Pyskło - 6. Jesienne Kolokwium Kauczukowe, 10-13 listopada 2004 r., Hanower, Niemcy

Lech Ciechanowicz - Normalizacja

Lech Ciechanowicz - Nowości wydawnicze

Władysława Putkiewicz - Zgłoszenia patentowe

Na okładce: Konferencja Elastomery'2005

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

e2005 4

Spis treści

Kinga Makuła, Jacek Magryta, Zbigniew Rosłaniec - Właściwości i morfologia kompozytów elastomerowych zawierających nanowłókna węglowe

Mirosława El Fray - Multiblokowe elastomery termoplastyczne i żele polimerowe reagujące na bodźce zewnętrzne

Janusz Datta - Analiza termiczna poliuretanów wygrzewanych w krótkich czasach

Lech Ciechanowicz - Z kraju

Lech Ciechanowicz - Ze świata

Władysława Putkiewicz - 60 lat Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Jacek Magryta - Doktoraty honoris causa Politechniki Łódzkiej dla profesora Gerharda Wagnera i profesora Alaina Vidala

Władysława Putkiewicz - Wywiad z Panem dr hab. inż. Władysławem M. Rzymskim, profesorem Politechniki Łódzkiej

Jacek Magryta - Konferencja i wystawa Tire Technology EXPO 2005, 22-24 lutego, Kolonia, Niemcy

Beata Jaśkiewicz - Seminarium "Odzysk i recykling opon w Polsce. Ekonomia - legislacja - technologia", Część II, 10 marca 2005 r., Piastów

Władysława Putkiewicz - Zgłoszenia patentowe

Na okładce: Siedziba Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej (fot. Katarzyna Zaborska)

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

e2005 3

Spis treści

Adam Tarniowy, Marianna Lubecka, Eulalia Grabowska - Kauczuki nitrylowe - wczoraj, dziś, jutro

Krzysztof Potocki, Marian Zaborski, Jacek Magryta - Wpływ silanów i amin na aktywność sadz kanałowych w kauczuku butadienowo-styrenowym

Jerzy Jęczalik - Polieterolowe i polibutadienolowe elastomery uretanowe jako spoiwa kompozytów z miału gumowego

Maria Rajkiewicz, Agnieszka Mikołajska - Jednostki notyfikowane w systemie oceny zgodności zharmonizowanym z systemem Unii Europejskiej

Lech Ciechanowicz - Z kraju

Lech Ciechanowicz - Ze świata

S.W. Rezniczenko, Ju.L. Morozow, M.F. Buchina, A.A. Kanauzowa, G.A. Łysowa, N.N. Bukanowa, L.W. Rybenko, A.W. Czuljukina - Konferencja IRC'04, 1-4 czerwca 2004 r., Moskwa, Rosja. Część II

Marek Tulik - III Środkowoeuropejska Konferencja "Recykling Materiałów Polimerowych, Nauka-Przemysł", 8-10 listopada 2004 r., Krynica

Władysława Putkiewicz - Zgłoszenia patentowe

Na okładce: OBR Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu - Hala autoklawów doświadczalno - produkcyjnych

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

e2005 5

Spis treści

Michał Tyburczy, Marian Zaborski, Włodzimierz Baryń, Radosław Podsiadły, Karolina Chrońska, Volodymir Khavryutchenko, Oleksey Khavryutchenko - Wpływ substancji o budowie ciekłokrystalicznej na aktywność krzemionki w kauczuku etylenowo-propylenowym

Teresa Kleps, Małgorzata Piaskiewicz, Aldona Ignacyk - Wpływ oddziaływań kauczuk - napełniacz w układach elastomerowych na przebieg wulkanizacji oraz właściwości wulkanizatów

Wanda Parasiewicz, Leszek Pyskło - Zmiany w dyrektywie 76/769/EWG dotyczącej zakazu wprowadzania na rynek i stosowania niektórych olejów aromatycznych zawierających wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Adam Łuksa, Ewa Olędzka, Marcin Sobczak - Piroliza jako jedna z metod recyklingu odpadów polimerowych

Anna Hydzik, Władysława Putkiewicz - Stomil Sanok S.A.

Leszek Pyskło - Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil" członkiem konsorcjum realizującego projekt badawczy NANORUB finansowany przez Unię Europejską

Leszek Pyskło - Z kraju

Leszek Pyskło - Ze świata

Leszek Pyskło - Normalizacja

Władysława Putkiewicz - Patenty

Na okładce: Praca walcarki w linii mikserowej podczas wykonywania mieszanek gumowych

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: