e2001 1

Spis treści

Gunnar Stang - Oleje naftenowe mniej rakotwórcze

Jacek Magryta - Zastosowanie granulatów gumowych

Alexander Bedjukh, Hares Youssef - Recykling zużytych opon z kordem stalowym metodą wstrząsu magnetycznego

Wanda Parasiewicz - Analiza zagrożeń chemicznych w procesach przetwórczych przemysłu gumowego

Wojciech Domański - Substancje rakotwórcze w przemyśle gumowym

Teresa Kleps, Teresa Parys, Małgorzata Piaskiewicz - Technika GC/TEA selektywnego oznaczania i kontroli N-nitrozoamin uwalnianych z gumy, spełniająca wymagania standardów europejskich

Górażdże Cement S.A. - utylizacja zużytych opon

Z kraju

Ze świata

Międzynarodowa Konferencja dot. Gumy IRC' 2000, 12-15 marca 2000, Helsinki, Finlandia

VII Międzynarodowa Konferencja ETRA - Rozszerzenie rynków i produktów recyklingu opon w nowym milenium, 29-31 marca 2000 r., Bruksela, Belgia

Nowości wydawnicze

Na okładce: Zastosowanie całych zużytych opon jako paliwa w Górażdże Cement S.A., Chorula

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

Wydanie czasopisma jest dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych

e2001 2

Spis treści

Lech Ciechanowicz - Świat elastomerów. Kronika lat 1495-2000

Joanna Ryszkowska - Poliuretanomoczniki z krystalicznych prepolimerów estrowo-izocyjanianowych

Hans-Joachim Radusch, Władysław M. Rzymski - Wulkanizaty termoplastyczne.
I. Istota oraz materiałowe i strukturalno-morfologiczne warunkowania właściwości

Dariusz Bieliński, Piotr Głąb, Ludomir Ślusarski - Charakterystyka warstwy wierzchniej a właściwości materiałów elastomerowych

C. Giséle Jung and André Fontana - Piroliza zużytych opon: najnowsza technologia i urządzenia, waloryzacja otrzymanych produktów

Przedstawiamy: mgr inż. Emil Zając

Z kraju

Ze świata

Konferencje
Władysława Putkiewicz - Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ELASTOMERY'2000 - "Przemysł gumowy na przełomie XX i XXI wieku"
14-15 listopada 2000 r., Warszawa

Prace badawcze Instytytu Przemysłu Gumowego "Stomil"
Mieczysław Gęsiak, Wanda Parasiewicz, Leokadia Bolesta -Skuteczny sposób modyfikacji mieszanek gumowych z kauczuku EPDM pod kątem zwiększenia adhezji gumy do materiałów tekstylnych i metalu

Normalizacja

Wynalazki

Na okładce: Nacinanie drzew kauczukowych

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

Wydanie czasopisma jest dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych

e2001 4

Spis treści

Wiesław Pieniążek, Jerzy Warszczyński, Borysław Piotrowski, Grzegorz Hiczwa -
Badanie wpływu opon na kierowalność samochodu z zastosowaniem eksperymentalnych prób RSV

Piotr Radziszewski, Maria Kalabińska, Jerzy Piłat - Wykorzystanie miału gumowego ze zużytych opon samochodowych do modyfikacji asfaltów drogowych

Klaus M. Diedrich, Bernard J. Burns - Możliwości recyklingu zmielonych opon z zastosowaniem trans-polioktenameru

Maria Królikiewicz - Sposoby powtórnego wykorzystania zużytych opon we Francji

Yoshiyuki Yuasa - System zagospodarowania zużytych opon w Japonii

Przedstawiamy: dr Jacek Magryta

Z kraju

Ze świata

Na marginesie: Dywidenda

Spotkanie z przedstawicielami przemysłu gumowego Tajwanu

Yang Ying-Ming - The outlook of Taiwan rubber industry

Stan i perspektywy tajwańskiego przemysłu gumowego - tłum. L.C.

Na okładce: Najnowsza opona PASSIO firmy TC Dębica S.A.

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

Wydanie czasopisma jest dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych

e2001 3

Spis treści

Hans-Joachim Radusch, Władysław M. Rzymski - Wulkanizaty termoplastyczne. II.
Rodzaje i właściwości

Helena Janik - Badanie gęstości usieciowania elastomerów uretanowych różnymi metodami

Zbigniew Wasilewski, Zbigniew Nahorski - Optymalizacja kosztu składników mieszanki gumowej

Andrzej Smorawiński - Wytwarzanie wtryskowe wyprasek wielokomponentowych

Doc. dr inż. Bogdan Jankowski (1924-2001)

Z kraju

Ze świata

Normalizacja

Nowości wydawnicze

Wynalazki

Na okładce: Wyroby z kauczuku silikonowego produkcji firmy TOPSIL

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

Wydanie czasopisma jest dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych

e2001 5

Spis treści

Barbara Ościłowska - Pożary stałych materiałów palnych

Teresa Kleps, Leszek Pyskło - Rakotwórcze N-nitrozoaminy w przemyśle gumowym

Yoshiyuki Yuasa - Nowa technologia dewulkanizacji: produkt kauczukopodobny RU. Od starych do nowych opon

Andrzej Hosaja - Bieżnikowanie jako skuteczna forma wydłużania czasu eksploatacji opon

Przedstawiamy: prof. dr hab. inż., prof. zw. Politechniki Łódzkiej Ludomir Ślusarski

Z kraju

Ze świata

Na marginesie: Antoni Żarczyński - O matriksie i matrycy

Władysława Putkiewicz - IV Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PTS'2001

Do Unii Europejskiej w strukturach poziomych

Międzynarodowa Konferencja "Przemysł gumowy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej", 19-20 listopada 2001, Warszawa

Na okładce: Fot. Paweł Wójcik. O pożarach stałych materiałów palnych piszemy na s. 3-12

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

Wydanie czasopisma jest dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: