Elastomery”  to czasopismo naukowo-techniczne (kwartalnik) o tematyce związanej z elastomerami i przemysłem gumowym, wydawane od 1996 roku.

Stanowią polski odpowiednik znanych czasopism zagranicznych o podobnym profilu, np. „Kautschuk, Gummi, Kunststoffe”„Rubber World”.

Czasopismo począwszy od numeru 1/2020 jest wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej.

Artykuły dotyczące prac badawczo-rozwojowych z dziedziny elastomerów i gumy, realizowanych w ośrodkach badawczych i przemysłowych w Polsce i na świecie, są publikowane w języku polskim i angielskim.

„Elastomery” zawierają także stałe działy obejmujące bieżące informacje branżowe z kraju i ze świata, nowości techniczne, przegląd patentów i zgłoszeń patentowych oraz przegląd aktualnej literatury fachowej, krajowej i zagranicznej.

Zamieszczamy również ogłoszenia, reklamy, wywiady, artykuły sponsorowane, artykuły okolicznościowe dotyczące naszej branży itp.

Strona internetowa czasopisma:  www.elastomery.pl

 

elastomery 2019

„Elastomery” są indeksowane w międzynarodowych bazach czasopism:
“Baz Tech”, “Index Copernicus”, “Chemical Abstracts”“Rapra Abstracts” (w tych ostatnich również referowane).

Czasopismo jest dostępne w prenumeracie elektronicznej w cenie 76 zł za 1 numer.
Archiwalne egzemplarze czasopisma „Elastomery” są dostępne na zamówienie w cenie 50 zł/1 egz.
 
 

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: