Kwartalnik o tematyce związanej z problemami przemysłu gumowego. Zawiera artykuły o problematyce naukowo-technicznej; przedstawia wyniki prac badawczo-rozwojowych realizowanych w placówkach badawczych i zakładach przemysłowych w Polsce i na świecie. Zamieszcza również ogłoszenia, reklamy i artykuły sponsorowane.

elastomery

Czasopismo znajduje się na liście wiodących czasopism krajowych - w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego notowane jest z liczbą 6 pkt za zamieszczoną w nich publikację naukową. Jest ono również referowane w „Chemical Abstracts” i „Rapra Abstracts”.

Nadsyłane do ELASTOMERÓWartykuły, publikowane w języku polskim i angielskim, są recenzowane przez rzeczoznawców.

 1. Prof. dr  hab. inż. Ludomir Ślusarski – Przewodniczący Politechnika Łódzka, PL
 2. Prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński – Politechnika Łódzka, PL
 3. Prof. Andy Chapman -  Tun Abdul Razak Research Centre, UK
 4. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk – Politechnika Warszawska, PL
 5. Ulrich Giese - Deutsches Institut für Kautschuktechnologie e.V. Germany
 6. Prof. Basel Haidar, Institut de Science des Materiaux Mulhouse, Francja
 7. Prof. Ivan Hudec - Slovak University of Technology, Slovak Republic
 8. Prof. dr  hab. inż. Ryszard Kozłowski – Instytut IMPIB, OEiTG w Piastowie, PL
 9. Prof. Jacques W.M. Noordermeer - University of Twente, The Netherlands
 10. Prof. dr hab. inż. Maria Rajkiewicz – Instytut IMPIB, OEiTG w Piastowie, PL
 11. Prof. Narayanaswami Ranganathan  - Ecole Polytechnique de l’Universite de Tours, Francja
 12. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, PL
 13. Mgr inż. Marta Rudnicka – Stomil Sanok SA, PL
 14. Prof. dr hab. inż. Władysław Rzymski - Politechnika Łódzka, PL
 15. Prof. Robert Schuster - Deutsches Institut für Kautschuktechnologie   Hannover, D
 16. Prof. dr hab. inż. Marian Zaborski - Politechnika Łódzka, PL
 17. Prof. Gennadij E. Zajkov – Russian Academy of Sciences, Russia
 18. Prof. Janis Zicans – Uniwersytet w Rydze, Technologia Polimerów, Guma, Łotwa

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: